Home page > Působnost

Působnost

 

Posádkové velitelství Praha

Posádkové velitelství Praha zajišťuje protokolární aktivity prezidenta republiky,
Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Parlamentu ČR, Úřadu vlády a Ministerstva obrany ČR. Zabezpečuje vybrané úkoly a požadavky MO a NGŠ při prezentaci AČR, úzce spolupracuje
s vojenskými útvary, Magistrátem hlavního města Prahy, úřady městských částí včetně složek Integrovaného záchranného systému.

Pražská posádka udržuje přátelské vztahy s obdobně zaměřenými jednotkami
působícími v zemích středoevropském regionu - Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem. Jedná se o každoroční vzájemnou výměnu zkušeností, přátelská setkání příslušníků čestných jednotek jednotlivých zemí, ale také o vzájemné sportovní soupeření. Tato spolupráce vzájemně obohacuje všechny čestné jednotky výše uvedených států.

PVP se podílí na organizaci dislokace útvarů v posádce Praha. Řeší oblast bytové a dislokační problematiky
v posádce.

V čele je velitel posádky, který je přímo podřízen 1. zástupci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Nahoru