Home page > Základní informace a struktura PVP

Základní informace a struktura PVP

Základní informace

Posádkové velitelství Praha (PVP) tvoří vojenské útvary a zařízení rozmístěné trvale nebo dočasně na území hlavního města republiky. Hranice obvodu posádky Praha je totožná s hranicí obvodu katastrálního území hlavního města Prahy.

Posádka Praha je orgánem pro zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města republiky, celoposádkových akcí za účasti vojsk a pro řešení ostatních posádkových záležitostí, včetně jejich návaznosti na občanskou veřejnost.

Mezi hlavní úkoly PVP patří řízení činnosti vojáků Čestné stráže AČR a Vojenské hudební služby AČR -
Ústřední hudby AČR a Vojenské hudby Olomouc. Vojenská hudba Olomouc a Ústřední hudba AČR náleží
do podřízenosti Posádkového velitelství Praha.

 

 
Sídlo Posádkového velitelství Praha
 

Struktura Posádkového velitelství Praha

 

Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR jsou jednotky k zabezpečení protokolárních, slavnostních
a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí. Svou přítomností
v uniformách ČS dodávají těmto akcím slavnostní vojenský ráz. Širokou veřejností
je často Čestná stráž zaměňována s Hradní stráží, ale tyto dvě jednotky plní rozdílné úkoly.

Kde je možné spatřit vojáky čestné stráže?

Na slavnostních ceremoniálech při vzdávání pocty, při odletu prezidenta republiky
na oficiální zahraniční návštěvy a při jeho návratu, při oficiálním uvítání státních představitelů ostatních zemí. Vojenskými poctami doprovází uvítací ceremoniály při příletu dalších osobností státního významu i vojenského života. Vzdávají poctu při přijetí prezidenta republiky a významných zahraničních delegací na půdě Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky.

Při slavnostních nástupech vojáků odcházejících do misí dodávají vážnost významu tohoto aktu, stejně tak při jejich dekorování vyznamenáními po návratu.

Festivaly, exhibice a vystoupení:

Tradiční účast příslušníků ČS na těchto akcích vytváří slavnostní a důstojný ráz, ať už se jedná o exhibiční vystoupení, festivaly či zahájení celoresortních zaměstnání a shromáždění.  

Pietní akty:

Tyto akty jsou jedny z nejpočetnějších akcí během roku. Vojáci na pietních místech provádí kladení věnců
a květin oficiálních představitelů a delegací. Svou přítomností vzdávají čest vojenskými poctami při pohřbech zemřelých vojáků v činné službě i v záloze.

Protokolární akty v číslech:

Vojáci ČS se za rok zúčastní  více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů v České republice
a zahraničí.

 

Bojový prapor

Posádkové velitelství Praha vzniklo 1. dubna 2004 jako nástupce 6. zabezpečovací brigády, po které převzal bojový prapor, znak a čestný název „Pražského povstání“.

Bojový prapor s názvem 6. zabezpečovací brigáda, je propůjčen ná základě Dekretu
Prezidenta České republiky ze dne 8. května 2000.

 

 

 

Stuhy Bojového praporu

 • 8. května 2000 - Pražského povstání
 • 9. února 2001 - Československá obec legionářská
 • 9. února 2001- Svaz důstojníků a praporčíků AČR
 • 29. září 2002 - Povodeň 2002
 • 31. srpna 2004 - 2004 Posádkové velitelství Praha
 • 20. března 2006 - Městská část Praha 6
 • 20. března 2006 - Náčelník Generálního štábu
 • 25. května 2006 - Česká rada dětí a mládeže
 • 8. května 2008 - Český svaz bojovníků za svobodu
 • 30. června 2008 - Památník Lidice
 • 7. července 2008 - Krajské vojenské velitelství Brno
 • 30. dubna 2009 - Sdružení válečných veteránů České republiky
 • 28. října 2010 - Prezident republiky Václav Klaus
 • 4. dubna 2011 – Svaz letců
 • 4. dubna 2011 - Občianské združenie Delostrelec Senica

Vojenská hudební služba AČR

Vojenské hudebnictví je neodmyslitelně spjato s vojenskou historií lidstva. Vojenští hudebníci, ale i celá hudební tělesa nesloužila jen k bezprostřední psychické podpoře vojsk, ale prostřednictvím vojenských hudebníků se vydávaly signály povely a rozkazy. Vojenské hudebnictví má i svůj celospolečenský význam, kterým je reprezentace státu a jeho armády na veřejnosti, a to doma i v zahraničí.


Hlavním úkolem vojenských hudeb je vystupování při slavnostních, pietních a smutečních akcích spojených s nejvyššími ústavními, státními a armádními představiteli.

 


Složení hudební služby AČR:

 • Hlavní inspektor vojenských hudeb AČR,
 • Ústřední hudba AČR,
 • Vojenská hudba Olomouc.Orchestry při své koncertní činnosti úzce spolupracují s významnými osobnostmi hudebního života,
stejně jako i s předními sólisty Národního divadla, Státní opery Praha a České filharmonie.
Aktivitu dokládají desítky nahrávek v televizi, rozhlase, na sociálních sítích (Facebook, Instagram), YouTube a CD. 
Svým profesionálním přístupem patří k interpretační špičce velkých dechových orchestrů České republiky.

Nahoru