Home page > Aktuality > Jednadvacet salv pro prezidenta

Jednadvacet salv pro prezidenta

Krátce po tom, co nově zvolený prezident České republiky Petr Pavel složil 9. března 2023 na Pražském hradě prezidentský slib, zaznělo z nedalekého Petřína 21 slavnostních salv z kanonů. Vojáci z Posádkového velitelství Praha se museli přesně trefit do tónů české státní hymny a jejich čestné salvy bylo slyšet široko daleko.

„Jedná se o původně protitankové kanony vzor 52 ráže 85 mm, které byly speciálně upraveny v 90. letech pro střelbu slavnostních salv. Této konstrukční úpravy se tehdy ujal Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve Slavičíně,“ říká zástupce velitele Čestné stráže Posádkového velitelství Praha major Martin Slavík, který v den inaugurace na Petříně akci velel.

vysvětluje systém odpalování major Slavík.

Jednu salvu jistí dva odpaly

Příprava před samotným slavnostním aktem probíhá několik dnů předem. Jeden salvový kanon váží přibližně dvě tuny a k manipulaci s ním je potřeba síly alespoň pěti vojáků. Pro inauguraci byly připraveny celkem čtyři kanony, které bylo nutné perfektně vyčistit, promazat a vyzkoušet funkčnost odpalovacího zařízení. Plné ruce práce a zejména odpovědnost měli oba zbrojíři – četaři Radek Strnad a Jiří Průcha. V samotný den inaugurace kolem 9 hodin ráno byly čtyři salvové kanony vyvezeny Tatrami 810 v závěsu v doprovodu Vojenské policie z pražských Dejvic, kde sídlí Posádkové velitelství Praha, na pražský Petřín.

„Odpalování salv funguje ve spolupráci člověka s elektronickým odpalovacím zařízením, do kterého se naprogramuje přesná délka hymny a počet střel, které se z kanonu pak automaticky vypálí. Toto zařízení dokáže prodlevu mezi ranami nastavit samo tak, že salvy znějí po celou dobu trvání hymny. Kanony pouze napodobují zvukový efekt při ostré střelbě, nicméně okolí musí být z bezpečnostního hlediska uzavřeno, protože z odpálených výbušek létají střepiny. Střílí se současně ze dvou kanonů, aby v případě selhání jednoho vyšla rána z druhého,“

Kanony sice pálí slavnostní salvy z místa na Petříně, hymna však hraje na Pražském hradě. Proto je nutná koordinace spojení Petřína s Hradem, kde je přítomen voják z Posádkového velitelství Praha, který má jediný, zato velmi důležitý úkol. Ve chvíli, kdy začne hrát hymna, dostane od něj velitel na Petříně pokyn k začátku pálení salv, a to vysílačkou, a vše je ještě jištěno mobilním telefonem.

21 salv – britská námořní tradice

Kanony pálí celkem 21 salv. Prapůvod tohoto zvyku není zcela znám, ale vše směřuje k britské námořní tradici. Podle jedné verze se tradice vyvinula ze zdvořilostních pozdravů, které si vyměňovaly lodě a námořní pevnosti. Druhá verze říká, že pravidla pro vzdávání poct stanovila v 18. a 19. století Velká Británie, která byla tehdy hlavní světovou námořní mocností. Tradici původně námořního ceremoniálu později převzalo také pozemní vojsko, které pálilo 21 dělostřeleckých salv na oslavu vítězství. A tento zvyk byl později přijat i u nás.

Text: Jana Deckerová, foto: autorka a Jan Wodolský

Fotogalerie

Nahoru